Moderiranje događaja

Moderator je osoba koja „na sceni” preuzima potpunu kontrolu i odgovornost. On ili ona pretače planove sa papira u stvaran, upečatljiv događaj. Svojim nastupom događaj čini zanimljivim. Plus:

  • Uspostavlja interakciju tako što stvara takvu atmosferu u kojoj svako može da učestvuje
  • Uvodi govornike i pomaže im da se oslobode treme, ukoliko je potrebno
  • Osigurava da se sve odvija prema rasporedu
  • Intervjuiše ljude, individualno ili grupno
  • Vodi diskusiju, pita i odgovara, raspravu učini smislenom
  • Potpomaže umrežavanje
  • Navodi ljude da zaista slušaju i razgovaraju jedni sa drugima
  • Prati tok događaja i usmerava ga
  • Pomaže osobi koja organizuje događaj da osmisli program koji je efikasan i ispunjava ciljeve
  • Razume šta je cilj sastanka i u stanju je da čini sitne izmene tokom samog sastanka, kada je to potrebno